10 Ogos 2012


Apakah maksud kafir harbi dan kafir zimmi.

Kafir harbi ialah golongan yang memerangi dan memusuhi umat Islam perlu difahami konteks memerangi bukan bererti dengan mengangkat senjata sahaja tp dari segi  penindasan usaha melemahkan umat Islam secara senyap senyap dan yang seerti dengannya perlu difahami apa bila umat Islam lemah tiada penguasaan maka secara langsung memberi kesan buruk kpd pengukuhan dan kemajuan Syariah Islam

Ini pendapat jumhur ulama tmasuk para imam mazhab dan mujtahid mujtahid terkenal.salah satu contoh yang boleh ambil ;

 Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin Rahimahullah menyatakan: “Kafir harbi tidak memiliki hak untuk mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dari kaum muslimin”[2]

 Mereka adalah orang kafir asli yang diperangi Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukannya, berarti mereka telah menjaga jiwa dan harta mereka dariku (Muhammad Shallallahu’alaihi Wasallam ) kecuali dengan (alasan-red) hak Islam serta hisab mereka diserahkan kepada Allah” (HR al-Bukhâri).

 

Saya meletakkan dalil qatie dari Al quran dari surah Taubah yg mceritakan siapa kafir harbi

Kecuali orang-orang musyirikin yang kamu mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa” (QS. at-Taubah: 4)

“Dan jika salah seorang kaum musyirikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya” (QS. at-Taubah: 6)

[8] Bagaimana (boleh dikekalkan perjanjian kaum kafir musyrik itu) padahal kalau mereka dapat mengalahkan kamu, mereka tidak akan menghormati perhubungan kerabat terhadap kamu, dan tidak akan menghormati perjanjian setianya. Mereka menjadikan kamu bersenang hati hanya dengan mulut mereka, sedang hati mereka menolaknya; dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

[9] Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit (dari faedah-faedah dunia), lalu mereka menghalangi (dirinya dan orang-orang lain) dari ugama Allah; sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka telah kerjakan.

[10] Mereka tidak menghormati pertalian kerabat dan perjanjian terhadap orang-orang yang beriman, dan merekalah orang-orang yang menceroboh.

[11] Oleh itu, jika mereka bertaubat (dari kekufuran), dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat, maka mereka itu adalah saudara kamu yang seugama; dan Kami menjelaskan ayat-ayat keterangan Kami satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui.

[12] Dan jika mereka mencabuli sumpahnya sesudah mengikat perjanjian setia, dan mereka pula mencela ugama kamu, maka perangilah ketua-ketua dan pemimpin-pemimpin kaum yang kafir itu, kerana sesungguhnya mereka tidak menghormati sumpah janjinya, supaya mereka berhenti (dari kekufuran dan bertaubat).

[13] Mengapa kamu tidak memerangi suatu kaum yang telah mencabuli sumpah janjinya, dan mereka pula telah berazam hendak mengusir Rasulullah, dan merekalah juga yang mula-mula memerangi kamu? Tidak patut kamu takut kepada mereka (sehingga kamu tidak mahu memeranginya) kerana Allah jualah yang berhak kamu takuti (melanggar perintahNya), jika betul kamu orang-orang yang beriman?  

[14] Perangilah mereka, nescaya Allah akan menyeksa mereka dengan (perantaraan) tangan kamu, dan Allah akan menghinakan mereka serta menolong kamu menewaskan mereka, dan Ia akan memuaskan hati orang-orang yang beriman

Dari ayat ayat diatas adalah jelas berbentuk muhkamat bahawa jika orang kafir memusuhi umat Islam,memudaratkan orang Islam maka adalah wajib diperangi tetapi jika mereka berkelakuan sebagai warga Negara di sesuatu tempat,Negara mereka masih ada hak untuk tidak diperangi..dan berdasarkan beberapa hadis Rasulullah ada jua golongan kafir tidak diperangi seperti wanita,kanak kanak dan orang sakit.

Sekarang kita kembali kepada DAP kita melihat bagaimana mereka persoalkan Negara Islam sama ada dari perjuangan UMNO dan PAS mereka menentang istilah dan perjuangan itu bukanlah calang2 orang yang membuat bantahan bukannya ahli biasa tapi pemimpin tertinggi DAP dan mereka melakukan secara terang terangan lihat bagaimana penindasa mereka kpd orang Islam terutama melayu di pulau pinang,mereka personal kenapa masjid masjid dibina dengan banyak,persoalkan keistimewaan orang melayu yang majority Islam dan byk lagi.

Jika kita lihat dalil di atas apakah pendapat anda,adakah mereka ini digelar kafir harbi yang perlu diperangi pada MI..YA...Tapi yang peliknya ada seseorang pemimpin DAP(dpt gelaran father joseph) ini digelar khalifah umar al khatab disayangi dan disanjungi oleh PAS sebuah parti yang berimejkan Islam diluarnya yg kononnya dibarisi para ulama yg memperjuangkan Islam..Jika kita lihat dalam pakatan rakyat PR parti yang mengemudi pakatan itu ialah DAP,DAP menjadi sebuah parti yang dominan..dan isu ini jua bertentangan dengan siyasah syariah Islam saya letakkan beberapa dalil yang melarang orang kafir menjadi pemimpin utama,peneraju utama.

Ali-Imran [28] Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi 

teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman dan sesiapa yang melakukan (larangan) yang demikian maka tiadalah dia (mendapat perlindungan) dari Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga diri daripada sesuatu bahaya yang ditakuti dari pihak mereka (yang kafir itu) dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan diriNya (menyeksa kamu) dan kepada Allah jualah tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin, yang bukan dari orang-orang yang beriman. Apakah kamu ingin bahawa Allah menjadikan atas kamu sesuatu alasan yang terang?" [An-Nisaa': 144]

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (QS. Al Maidah, 5 : 51)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil Jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.” (QS. Al Maidah, 5 : 57)

LIhat lah betapa Islam melarang kita mengangkat membiarkan orang kafir memimpin kita.jika kita lihat dalam pakatan,parti mana kah yang dominan dan memimpin,yg majority kerusi?jika terbentuk kerajaan PR siapakah parti dominan dalam kerajaan? sudah pasti KEADILAN DAN PAS terpaksa akur dengan corak penentuan dasar DAP,ya keadilan dan Pas boleh menentang,tapi adakah mereka sanggup kehilangan kuasa sebagai pemimpin kerajaan pusat,sanggupkah mereka bergabung dengan UMNO untuk membentuk kerajaan BN semula,adakah keadaan Negara akan bertambah aman atau kembali ke peristiwa 13 mei?oh,ada berkata anwar akan jadi PM,ya dia akan jadi PM BONEKA,spt presiden2 USA yg menjadi boneka kpd orang yahudi,dan jua mjadi spt isterinya skrg wan azizah presiden boneka..ada jua yang menyatakan,UMNO bekerjasama dengan BN,ini satu hujah dangkal.

Dalam BN,UMNO adalah teraju BN,Parti dominan dalam BN,UMNO digerakkan oleh Orang Islam berbangsa melayu,dan MCA amat jarang mempersoalkan tindakan dan dasar kerajaan BN terhadap perkembangan Islam,perjuangan agama dan bangsa,walaupun sekali kala berlaku,tapi jika kita lihat dalam pakatan rakyat,bersuara nya DAP maka itulah keputusan pakatan rakyat.


MCA boleh lah digolongkan dalam kafir zimmi,yg mendapat hak hidup bersama dengan orang Islam selagi mana mereka membayar jizyah,dan tidak memudaratkan Islam.

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) pada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk” (QS. at-Taubah: 29)
Dalam ayat diatas, jelaslah bahwa jizyah diambil dari ahli kitab yaitu Yahudi dan Nashrâni.

Akad ini diwujudkan oleh pemerintah islam apabila memenuhi syarat-syarat berikut :

Ahli Dzimmah komitmen dan terus membayar upeti jizyah setiap tahun.

Mereka tidak boleh menjelek-jelekkan Islam sedikit pun

Tidak melakukan sesuatu yang merugikan dan membahayakan kaum muslimin.

Mereka tunduk dengan semua aturan dan hukum Islam
5.  Golongan ini terbagi menjadi dua yaitu yang minta suaka atau perlindungan keamanan (al-Musta`min) dan yang memiliki perjanjian damai yang disepakati (al-Mu’âhad).

Syaikh Ibnu Utsaimin Rahimahullah menyatakan: “al-Musta’minûn memiliki hak mendapat perlindungan dari kaum muslimin dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan, berdasarkan firman Allah Ta’ala :

“Dan jika salah seorang kaum musyirikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya” (QS. at-Taubah: 6)

Kecuali orang-orang musyirikin yang kamu mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa” (QS. at-Taubah: 4)

Demikianlah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam kepada utusan musuh islam. Ibnul Qayyim Rahimahullah menyatakan: “Dua utusan Musailamah al-Kadzdzâb datang membawa surat Musailamah al-Kadzdzâb kepada Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam. Mereka adalah Abdullah bin an-Nawâhah dan ibnu atsâl. Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam berkata kepada keduanya: “Seandainya bukan karena  utusan itu tidak dibunuh maka tentulah aku akan memenggal leher kalian berdua!”[8]

Ibnul Qayyim Rahimahullah menambahkan lagi:” Diantara petunjuk Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam adalah tidak menahan utusan apabila ia sudah memilih Islam. Penguasa kaum muslimin tidak boleh menghalangi utusan tersebut untuk kembali ke kaumnya, bahkan penguasa kaum muslimin harus mengembalikannya kepada kaum yang mengutusnya. 

Sebagaimana dijelaskan Abu Râfi’ dalam pernyataan beliau Radhiallahu’anhu: “Kaum Quraisy mengutusku menemui Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam. Ketika aku telah menemui beliau Shallallahu’alaihi Wasallam, Islam masuk ke hatiku. Lalu aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, saya tidak ingin kembali kepada mereka’ Beliau Shallallahu’alaihi Wasallam menanggapi: “Aku tidak pernah melanggar janji dan menahan utusan. Kembalilah kepada mereka! Apabila yang ada di hatimu sekarang ini masih terus ada, maka setelah itu kembalilah (kepada kami-Oleh karena itu, dilarang membunuh dan mengganggu orang kafir yang masuk negara islam dengan perlindungan dan perjanjian, seperti pelancong asing  utusan dan duta besar yang ditempatkan di negara Islam. Karena mereka masuk dengan visa dan perjanjian antar negara.

Jadi kesimpulannya Oleh kerana DAP yang menjadi parti dominan dalam pakatan rakyat,melalui ketetapan mereka,pelaksanaan mereka,dasar mereka bolehlah dikatakan mereka ini memudaratkan Orang Islam dinegara ini maka wajarlah kita menolak DAP ini dengan cara menolak pakatan Rakyat dan janganlah mudah terpedaya dengan kata2 PAS nak mendekatkan DAP dengan Islam adakah mereka terlupa pemimpin2 DAP tidak setuju definisi Negara Islam?mempersoalkan keistimewaan oleh kerajaan terhadapa agama Islam dan bangsa melayu adakah itu boleh dikatakan PAS mendakwah DAP? Adakah cukup jika pemimpin DAP Membacakan ayat Al Quran boleh dikatakan mendekati Islam ? 

Tidakkah mereka tahu freemason jua bukan setakat menghafal tapi mereka mengkaji Al Quran untuk mencari larangan2 dalam Islam dan mereka buat usaha yang bertentangan dengan larangan itu..ya,kita boleh cakap hanya Allah mengetahui mana tahu mereka akan terbuka menerima Islam percayalah ahli DAP adalah orang politik untuk berpolitik perlu ada strategi mereka mewakili kaum mereka takda guna mereka tubuh parti jika tidak perjuangkan kaum mereka malah usaha DAP ini lebih keras dari MCA,Sebijak mana mereka dalam berniaga,sebijak itu jua mereka dalam politik,jangan diperkecilkan.

Mereka faham,bahawa perjuangan MCA tidak relevan lagi dikalangan belia kaum mereka,krn MCA msh dibawah telunjuk UMNO,berbanding dgn DAP dalam pakatan rakyat.dengan menawan hati2 pemimpin PAS mereka sedar mereka mempunyai kekebalan dari kebanyakan orang melayu mereka memahami adab ini untuk mendapat sokongan orang melayu mengelakkan penentangan orang melayu orang Islam mereka perlu berkawan dengan Parti dari kalangan orang Islam dan melayu..walaupun sanggup menghafal beberapa kerat ayat Al Quran.


 Wallahualam
0 Comments
Disqus
Fb Comments
Comments :

0 Komen:

Catat Ulasan

Lazada Malaysia

Blog Serius - Serius Beb!