16 Februari 2015


Perempuan yang tidak mahu bertudung dan berbusana muslimah adalah perempuan munafik.

Wanita-wanita yang rajin solat dan berpuasa adalah beriman kepada sebahagian ayat-ayat Allah, tetapi kafir kepada sebahagian ayat-ayat Allah yang lain, kerana tidak mahu bertudung dan berpakaian yang menutup aurat.

Wanita seperti ini adalah termasuk golongan orang munafik dan di akhirat nanti mereka akan dimasukkan ke neraka yang paling bawah sebagaimana dinyatakan Allah di dalam surah an-Nisa ayat 145:
“Sesungguhnya orang-orang munafik itu, ditempatkan pada tingkat yang paling bawah di dalam neraka. Dan kamu tidak akan mendapakcan seorang pun juga untuk menolongnya. “

Kalau kaum wanita yang rajin bersolat, berpuasa tetapi tidak bertudung kepala di dalam hidupnya, belum tertanam di hatinya bahawa mereka adalah orang munafik yang akan masuk neraka. kami percaya mereka tidak akan mahu bertudung di dalam hidupnya.

Cuba renungkan beberapa ungkapan bacaan solat mereka di bawah ini:

Di pembukaan solatnya, kaum wanita membaca:
وجهت وجهى للذى فاطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وماأنا من المشركين
Yang bermaksud: “Aku arahkan mukaku kepada yang mebina langit dan bumi dengan hati yang jujur, selaku seorang muslimin, bukan sebagai seorang musyrik: “

Dengan bacaan di atas ini, kaum wanita telah mengaku sebagai seorang muslimin, bermakna mengaku taat kepada semua perintah Allah, baik dengan perkataan mahupun dengan perbuatan. Jadi jika kaum wanita di luar solat tidak berbusana muslimah sebagaimana yang diperintahkan Allah. bererti mereka munafik dengan pernyataan mereka di atas, kerana tidak sesuai perkataan dengan perbuatan Kemudian mereka menyampaikan pernyataan berikut:

إن الصلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين

Yang bermaksud:
“Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku semua itu adalah untuk Allah, yang memelihara alam semesta yang tidak punya sekutu sama sekali. Begitulah aku disuruh oleh Allah, sebagai seorang muslim.

Dari bacaan di atas, kaum wanita mengaku bahwa hidupnya, termasuk cara berpakaiannya untuk Allah semata-mata. Kemudian dia mengaku pula seorang muslim, bermakna patuh kepada semua perintah Allah. Tetapi di luar solat, kembali mereka berbusana seperti orang kafir, yang bererti munafik lagi di dalam pernyataannya sebagai seorang muslimah. Waktu membaca Surah al-Fatihah, kembali wanita tadi mengaku patuh kepada Allah dengan membaca:

إياك نعبد وإياك نستعين

Yang bermaksud: “Kepadamu kami taat, patuh, beribadah, berbakti dan menyembah… “Dengan ungkapan di atas, mereka mengaku taat, patuh kepada semua perintah Allah. Jadi jika di luar solat mereka berbusana rambut terbuka dan berbaju pendek, bererti mereka munafik dengan pengakuannya, munafik dengan ucapannya, “Iyyakana’budu”, munafik juga dengan solat yang dikerjakannya.

Kemudian ditutupnya bacaan al-Fatihah dengan doa berikut:

إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

Yang bermaksud: ”Pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Yaitu kejalan mereka, yang telah Engkau beri nikmat , bukan kejalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan kejalan orang-orang yang sesat.”

Dengan doa di atas, kaum wanita bermohon kepada Allah supaya dipimpin kejalan yang lurus, iaitujalan orang-orang yang diberi nikmat Allah dengan keimanan yang tinggi, seperti para Nabi dan orang-orang yang soleh dan bukan kejalan orang-orang yang dimurkai Allah atau orang yang sesat. Tetapi dengan penampilannya dengan rambut terbuka dan berskirt pendek sesudah solat, bererti kaum wanita telah memilih jalan yang sesat, iaitu berbusana sama dengan wanita kafir.

Kembali lagi kaum wanita tadi munafik dengan doanya diakhir surat al-Fatihah.

Kemudian ditutup bacaan al-Fatihah dengan doa berikut:

رب اغفرلى

Yang bermaksud: “Ya Allah ampunilah saya…. “

Seseorang minta ampun kepada Allah, jika sedar dia berbuat dosa dan berjanji tidak akan berbuat dosa yang sama lagi. Tetapi dengan penampilan dengan rambut terbuka dan berskirt pendek di luar solat, bererti dia mengulangi dosa yang sama kembali, tidak secocok permintaan ampunnya tadi kepada Allah. Dia minta ampun terus-menerus di dalam solat, tetapi tidak pemah bertaubat di dalam hidup selama dia keluar dengan rambut terbuka dan berskirt pendek. Bererti wanita tersebut munafik pula dengan doa “Rabbighfirli” yang diucapkan di dalam solatnya. Kemudian di akhir solatnya, kaum wanita tadi berdoa lagi dengan doa berikut:

ألسلام علينا وعلى عباده الصا لحين

Yang bermaksud: “Salam dan sejahtera mudah-mudahan dicurahkan kepada kita dan sekalian para hamba Allah yang soleh. “

Dengan doa di atas, kaum wanita tersebut mengaku sebagai hamba-hamba Allah yang soleh, tetapi di luar solat, tindakan mereka kembali murtad atau mengingkari pengakuan mereka di atas, kerana dengan sengaja mem perlihatkan rambutnya.

Allah Maha berkuasa

"Dan matahari
berjalan di tempat peredarannya.

Demikianlah ketetapan
Yang Maha Perkasa
lagi Maha Mengetahui."
0 Comments
Disqus
Fb Comments
Comments :

0 Komen:

Catat Ulasan

Lazada Malaysia

Blog Serius - Serius Beb!

Namecheap